Zasady Ideowe i Program Solidarności Walczącej
24 strony formatu A5, offset,druk z diapozytywów wrocławskich
Wydanie z 1989 r., Trójmiasto

 

Ideas, principles and programme of Fighting Solidarity
Wersja angielskojęzyczna przygotowana z okazji wizyty Margaret Thatcher 4.11.1988r. w Gdańsku.
Rozdawana korespondentom zachodnim akredytowanym wówczas w Polsce.
Stron 26, wydanie 1988 r., tłumaczenie Roman i Ewa Kalisz z UG.