Wśród wielu materiałów, dokumentów odnajdujemy sporo, które trudno zakwalifikować do innego działu.
Są to jednak bezspornie “świadectwa epoki” i dlatego utworzona została dla nich zakładka “Ciekawostki”.


 

Mimo wysiłków, komunistom nie udało się przedstawić naszych przywódców jako terrorystów.

Kornel Morawiecki i Andrzej Kołodziej, po deportowaniu z kraju w 1988 r. zostali przyjęci przez Papieża, Jana Pawła II.


 

Dla nas konspiracja nie skończyła się po okrągłym stole. List gończy za Jadwigą Chmielowską wycofano dopiero w połowie rządów Tadeusza Mazowieckiego. W sierpniu 1990 roku.


 

W 1988 w stoczni im. Komuny Paryskiej powstał komitet, który próbował reaktywować NSZZ “Solidarność”, wykorzystując ustalenia okrągłego stołu. Ponad połowa komitetu to ludzie związani z SW. Wniosek został złożony do Sądu i okazało się, że nie można reaktywować związku. Ustalenia przy okrągłym stoliku były inne. NSZZ “Solidarność” nie miała zostać reaktywowana. Miała powstać nowa, spolegliwa “Solidarność”. Obłuda została obnażona.


 

Ulotka, zredagowana i przepisana “na szybko”, na maszynie, w marcu 1989 roku, przez Lilę Badurską, poruszoną skandaliczną wypowiedzią Wałęsy. Jest to przykład samodzielnej, błyskawicznej reakcji na niegodziwość.


 

W 1990 roku zorganizowaliśmy okupację budynku komitetu miejskiego PZPR w Gdyni. W jej wyniku budynek został przekazany na siedzibę ZUS i MOPS-u. Owczesny prezydent miasta poinformował o tym fakcie przewodniczącą Komitetu Obywatelskiego, – Franciszkę Cegielską.

Orzeczenie kolegium skazujące Edka Frankiewicza.

W 1987 r. Marek Czachor odesłał książeczkę wojskową


 

W 1985 r. R. Zwiercan został pobity przez “nieznanych sprawców”

Podziękowanie wysyłane do działaczy przez prokuratora wojewódzkiego w 1991r.


 

Dokumenty dotyczące Romana Jankowskiego

Zeznania K. Szymańskiego: jesteśmy terrorystami


 

Plan operacyjny i ocena sytuacji po “zamachu” na Komitet Miejski PZPR” w lutym 1987 r., Na podkreślenie zasługuje fakt, że eksperci nie potrafili ustalić prawidłowego składu materiału wybuchowego. Podany skład nie jest prawdziwy.


 

Odmowa A.I., uznania K. Morawieckiego i A. Kołodzieja za więźniów sumienia


 

Rękopis ulotki dotyczącej aresztownia Romka Zwiercana przygotowany przez Marka Czachora, używającego pseudonimu Michał Kaniowski:


 

Wspieraliśmy dążenia niepodległościowe narodów w Rosji. Na potrzeby Tatarów Krymskich wydrukowaliśmy Koran w języku rosyjskim. Poza tym, za naszym pośrednictwem szły książki z ośrodków na zachodzie. Przerzucaliśmy je przez granicę do Rosji, wykorzystując każdą, nadarzającą się okazje. Odbiorcą “Koranu” był Selim Chazbijewicz, mieszkający w Gdańsku. Część książek szła z Londynu, od Niny Karsow do Kazimierza Michalczyka w Berlinie, i od Niego do nas. Dalej za pośrednictwem Jadwigi Chmielowskiej i Piotra Hlebowicza z Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, publikacje wędrowały na wschód.

Selim Chazbijewicz

Przykładowe, przerzucane książki.